Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Elektronická úřední deska obce
Bělotín

Počet aktuálních dokumentů: 61


17.08.2017:

Rozpočtové opatření č. 23 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

17.08.2017:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kross, s.r.o.

Evidenční číslo: 0829/2017/BĚL
Soubor: PDF (0,7 MB) [Bělotín]

14.08.2017:

Rozpočtové opatření č. 22 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (363 kB) [Bělotín]

31.07.2017:

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Bude svěšeno: 24.08.2017
Soubor: PDF (0,6 MB) [Bělotín]

28.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 21 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (362 kB) [Bělotín]

28.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 20 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

20.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 19 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (361 kB) [Bělotín]

20.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 18 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

18.07.2017:

Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017

Soubor: PDF (40 kB) [Bělotín]

14.07.2017:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.

Soubor: PDF (0,8 MB) [Bělotín]

13.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 17 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (358 kB) [Bělotín]

13.07.2017:

Rozpočtové opatření č. 16 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (355 kB) [Bělotín]

04.07.2017:

Závěrečný účet obce Bělotín za rok 2016

Soubor: PDF (1,6 MB) [Bělotín]

22.06.2017:

KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - elektronický podpis

Soubor: PDF (159 kB) [Bělotín]

22.06.2017:

KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Soubor: PDF (503 kB) [Bělotín]

06.06.2017:

Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017

Soubor: PDF (40 kB) [Bělotín]

01.06.2017:

Rozpočtové opatření č. 15 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (358 kB) [Bělotín]

01.06.2017:

Rozpočtové opatření č. 14 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (358 kB) [Bělotín]

01.06.2017:

Rozpočtové opatření č. 13 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

01.06.2017:

Rozpočtové opatření č. 12 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

17.05.2017:

Rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (358 kB) [Bělotín]

03.05.2017:

Rozpočtové opatření č. 10 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (359 kB) [Bělotín]

21.04.2017:

Rozpočtové opatření č. 9 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (358 kB) [Bělotín]

06.04.2017:

Rozpočtové opatření č. 8 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (354 kB) [Bělotín]

06.04.2017:

Rozpočtové opatření č. 7 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (353 kB) [Bělotín]

23.03.2017:

Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Rozvodí 2017

Soubor: PDF (28 kB) [Bělotín]

23.03.2017:

Informace o zveřejnění dokumentů k Rozpočtu Obce Bělotín dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Soubor: PDF (578 kB) [Bělotín]

22.03.2017:

Technické opravy schváleného rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (241 kB) [Bělotín]

22.03.2017:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Martin Ambros

Evidenční číslo: 0327/2017/BĚL
Soubor: PDF (308 kB) [Bělotín]

22.03.2017:

Rozpočtové opatření č. 6 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (269 kB) [Bělotín]

20.03.2017:

Schválený rozpočet Mikroregionu Rozvodí na rok 2017

Bude svěšeno: 31.03.2018
Soubor: PDF (65 kB) [Bělotín]

20.03.2017:

Rozpočtový výhled Mikroregionu Rozvodí na roky 2017 - 2020

Bude svěšeno: 31.03.2018
Soubor: PDF (64 kB) [Bělotín]

20.03.2017:

Zveřejnění rozpočtových výkazů mikroregionu Hranicko

Bude svěšeno: 31.03.2018
Soubor: PDF (40 kB) [Bělotín]

20.03.2017:

Zveřejnění rozpočtových výkazů mikroregionu Rozvodí

Bude svěšeno: 31.03.2018
Soubor: PDF (28 kB) [Bělotín]

08.03.2017:

Rozpočtové opatření č. 5 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (267 kB) [Bělotín]

08.03.2017:

Rozpočtový výhled obce Bělotín na období 2018-2021

Soubor: PDF (0,6 MB) [Bělotín]

08.03.2017:

Rozpočet obce Bělotín na rok 2017

Soubor: PDF (186 kB) [Bělotín]

23.02.2017:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Istav Media s.r.o.

Evidenční číslo: 0219/2017/BĚL
Soubor: PDF (0,6 MB) [Bělotín]

09.02.2017:

Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s.

Bude svěšeno: 09.02.2020
Soubor: PDF (2,7 MB) [Bělotín]

08.12.2016:

Výskyt ptačí chřipky v Evropě – informace pro drobnochovatele

Evidenční číslo: SVS/2016/144120-G
Bude svěšeno: 31.12.2017
Soubor: PDF (220 kB) [Bělotín]

20.10.2016:

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz a vybavení šaten TJ SOKOL Bělotín

Bude svěšeno: 20.10.2019
Soubor: PDF (2,2 MB) [Bělotín]

13.09.2016:

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Evidenční číslo: UZSVM/OPR/3449/2016-OPRM
Soubor: PDF (86 kB) [Bělotín]

05.07.2016:

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji

Evidenční číslo: SVS/2016/078441-M
Soubor: PDF (284 kB) [Bělotín]

15.03.2016:

Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s.

Bude svěšeno: 16.03.2019
Soubor: PDF (1,8 MB) [Bělotín]

01.12.2015:

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Evidenční číslo: 2/2015/OZV
Soubor: PDF (1,6 MB) [Bělotín]

20.11.2015:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci servis závlahy na hřišti TJ SOKOL Bělotín

Bude svěšeno: 20.11.2018
Soubor: PDF (2,2 MB) [Bělotín]

13.04.2015:

Obecně závazná vyhláška č.01/2015 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělotín

Soubor: DOC (68 kB) [Bělotín]

04.03.2015:

Seznam zájemců o kompostéry v II. kole

Soubor: PDF (116 kB) [Obecní úřad Bělotín]

19.11.2014:

Informace o úhradě stravného ve školní restauraci

Soubor: PDF (538 kB) [Školní jídelna Bělotín]

01.08.2014:

Povodňový plán obce Bělotín

Soubor: PDF (1,7 MB) [Obecní úřad Bělotín]

03.06.2014:

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Soubor: PDF (311 kB) [Bělotín]

03.08.2011:

Vzor licenční smlouvy

Soubor: DOC (37 kB) [Bělotín]

23.06.2009:

Působnost orgánů obce při mimořádných událostech

Soubor: PDF (348 kB) [Obecní úřad Bělotín]

17.12.2008:

Dodatek č. 2 k OZV o místních poplatcích z 1.8.1995

Soubor: PDF (148 kB) [Bělotín]

04.07.2008:

Nová pravidla požární ochrany staveb - informace k vyhlášce

Soubor: PDF (79 kB) [Bělotín]

12.03.2006:

Plná moc k žádosti o výpis z Rejstříku trestů

Evidenční číslo: FORM
Soubor: PDF (50 kB) [Bělotín]

12.03.2006:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Evidenční číslo: FORM
Soubor: PDF (93 kB) [Bělotín]

12.03.2006:

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

Evidenční číslo: FORM
Soubor: PDF (1,3 MB) [Bělotín]

05.04.2000:

Dodatek č. 1 k OZV o místních poplatcích z 1.8.1995

Soubor: PDF (158 kB) [Bělotín]

01.01.2000:

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy"

Soubor: PDF (0,7 MB) [Bělotín]

01.08.1995:

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích z 1.8.1995

Soubor: PDF (1,8 MB) [Bělotín]

[nahoru]Copyright 1998-2017 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule